Az áruk visszaküldése (elállás a szerződéstől)
 

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletnek megfelelően biztosítjuk Vásárló részére a szerződéstől való elállás jogát és egyben a megrendelt áruk külön indoklás nélküli visszavételét. A szerződéstől az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül lehet elállni. Az elállási jog gyakorlása határidőben történtnek tekintendő, amennyiben Vásárló a 14 napos elállási határidőn belül, annak lejárta előtt az elállásra vonatkozó nyilatkozatát

Dél-Alföldi Porcelán Kft. részére (telefaxon, elektronikus úton, vagy postai ajánlott küldemény útján a fent megadott címekre) megküldi.

Ha Vásárló a megrendelés alapján árut vett át és a szerződéstől eláll, úgy az átvett árut saját költségén köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni

Dél-Alföldi Porcelán Kft. fenti címére. A határidő betartottnak minősül, ha annak leteltét megelőzően a termék megküldésre kerül. A szettként árult termékeket visszaküldése csak abban az esetben tekinthető joghatályosnak, ha a szett valamennyi eleme visszaküldésre kerül. Az elállási jog gyakorlása feldolgozásának meggyorsítása érdekében kérjük, hogy Vásárló az elállási jogát a számlával együtt megküldött, erre a célra szolgáló formanyomtatvány megküldésének útján gyakorolja.

A Dél-Alföldi Porcelán  Kft.  jogosult a visszaküldött áruk visszavételét megtagadni, amennyiben a visszaküldött árukon olyan változtatást észlel (pl. hiányzó alkatrészek, tartós használat, vagy sérülések), amely az elállási jog gyakorlása indokoltságának megállapíthatóságához általában elvárható mértéken kívül esnek (pl. az áru felpróbálásából, használhatóságának ellenőrzéséből való használatból fakadnak).

Amennyiben Vásárló a szerződéstől eláll, úgy haladéktalanul, de legkésőbb Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Vásárló részére Dél-Alföldi Porcelán Kft. visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Dél-Alföldi Porcelán  Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során Dél-Alföldi Porcelán  Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulást adja, amely visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terhelheti. Dél-Alföldi Porcelán  Kft  mindaddig jogosult a visszatérítést visszatartani, amíg a megrendelt árukat hiánytalanul vissza nem kapja, vagy Vásárló hitelt érdemlő módon annak visszaküldését Dél-Alföldi Porcelán  Kft felé nem igazolja. Ezek közül Dél-Alföldi Porcelán  Kft . a korábbi időpont az irányadó.

Felhívjuk tisztelt Vásárlóink szíves figyelmét a visszaküldés határidő pontos betartására!

A visszaküldött áruk kicserélésére nincs mód.

Dél-Alföldi Porcelán  Kft. kizárólag a fenti címére postai úton visszaküldött árukat köteles átvenni, a visszaküldött áruk személyes átvételére nincs mód. Ugyancsak nincsen mód utánvéttel küldött áruk átvételére sem.

Vásárló jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben Dél-Alföldi Porcelán  Kft. valamennyi megrendelt árut a Vásárló által megadott címre, a megrendeléstől beérkezésétől számított 30 napon belül nem szállítja ki.

Everyone can win at bitcoin crash game and even you can win!
Now it's so easy to make money just by playing at Bizzo Casino . See for yourself.